Speciale olin

logo_Exactolub

Speciale oliën:
• MICROSMERING VOOR WERKTUIGEN
• KETTINGSMERING
• ENZ...

ExactolubPRODUCTOVERZICHT

industrile smeermiddelen

foodgrade smeermiddelen
vervormen dieptrekken met volle olie
vervormen dieptrekken met verdampbare olie
vervormen dieptrekken met watermengbare olie


OPGELET!
DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN UIT ONS OMVANGRIJKE PROGRAMMA!